Dil.-Div. 09.00 - 17.00 935 524 820

Què és Business Forum

Business Forum és una plataforma de connexió de negocis entre empreses agroalimentàries. A l’era digital, Business Forum reivindica el contacte directe entre empresaris i organitzacions institucionals per a avançar en el desenvolupament de l’economia agroalimentària i el comerç internacional.

REP LES NOSTRES NOTÍCIES


Fòrums empresarials monogràfics

Dos dies de reunions i ponències mono sectorials organitzades per categoria agroalimentària i per àrees geogràfiques.

A Barcelona


Barcelona, Abril 2018
MÉS INFORMACIÓ

Barcelona, Novembre 2018
MÉS INFORMACIÓ

Barcelona, 2019
PROPERAMENT

Barcelona, 2019
MÉS INFORMACIÓ


Al món


Accra, Ghana, 2018
MÉS INFORMACIÓ

Galeria d’imatges