Dil.-Div. 09.00 - 17.00 935 524 820

Catalunya

Catalunya,
clúster agroalimentari europeu

La indústria agroalimentària catalana és un dels sectors d’exportació més dinàmics de l’economia catalana, tal com ho demostra l’augment any rere any, tant en el volum econòmic de les exportacions com en el percentatge que el sector agroalimentari català representa en comparació amb el total de sectors. Catalunya garanteix la producció de qualitat alimentària, traçabilitat i seguretat alimentària.


Un sector estratègic: líder europeu en el creixement de les exportacions

+10.069 M€

en exportacións

+6.030

milers de tones exportadesAmb un import de 10.069 milions d’euros en exportacions, 9.695 millons d’euros en importacions i una ràtio de cobertura de 99.29%, el sector agroalimentari català concentra el 21,8% (2016) del total de les exportacions agroalimentàries espanyoles i acull el 26,3% de les empreses exportadores regularment de l’agroalimentari espanyol sector. Els productes carnis són el subsector exportador més fort, que representa gairebé 1/3 del total, seguit de begudes, fruites i verdures, oli d’oliva i productes de fleca.

Dades empresarials del sector agroalimentariAmb més de 3.700 empreses de menjar i begudes i un 19,8% del PIB industrial, el sector de l’alimentació i begudes és la indústria més important de Catalunya. Compta amb un 17,9% de la plantilla i genera una facturació superior als 25.000 milions d’euros. La carn és el subsector principal (31%) en ha facturació, seguit d’olis i greixos (13%), alimeritació animal (12%) 1 begudes (11%).