Dil.-Div. 09.00 - 17.00 935 524 820

Sobre nosaltres

Qui som

Prodeca és una empresa pública adscrita al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, que té per objecte la promoció dels productes agroalimentaris catalans en el mercat nacional i internacional.

Ofereix serveis de suport al comerç exterior i d’acompanyament en el procés d’internacionalítzació i competitivitat a les empreses agroalimentàries catalanes; facilita la seva participació a les principals fires agroalimentàries internacionals, desplega programes d’iniciació a l’exportació, diversificació de mercats, promoció comercial i consolidació de la presència a països tercers, etc.


Prodeca treballa coordinadament amb les associacions i agents que intervenen en la cadena d’exportació agroalimentària i participa en iniciatives relacionades amb la gastronomia catalana com a eina de valorització i millora del posicionament dels productes i les empreses catalanes del sector.