Dil.-Div. 09.00 - 17.00 935 524 820

Sponsors

Business
Forum

s’ha consolidat com a punt de trobada estratègica per als operadors del sector d’alimentació i begudes, convertint-se en una gran oportunitat pels partners de cada esdeveniment.
L’atractiu tàctic de les reunions, ponències i temàtiques ofereix als patrocinadors l’ocasió de construir imatge de marca davant un públic d’alt valor estratègic.


En cada edició de Businessforum es crea un ambient propici per a la relació i l’intercanvi d’experiències amb els principals decisores de cada sector.

Els patrocinadors de Businessforum.cat són seleccionats per l’organització entre candidats de relleu, de manera que associar el seu acompanyament atorgui prestigi a totes les parts implicades.


CONTRIBUIR ALS OBJECTIUS DELS
ESDEVENIMENTS I DE LES
COMPANYIES ASSOCIADES

Els partners i patrocinadors de cada esdeveniment construeixen amb l’organització de Business Forum la minor fórmula per contribuir als objectius tant dels esdeveniments com de les companyies associades, tenint en compte de manera especial els interessos de cada marca participant.

BENEFICIS

IMATGE DE MARCA EN ELS SUPORTS DE COMUNICACIÓ DE L’ESDEVENIMENT
ACTIVACIÓ EN UN DELS ESPAIS COMUNS DE L’ESDEVENIMENT
POSSIBILITAT D’INTERVENIR EN LESDEVENIMENT AMB CONTINGUT PROPI DE LA MARCA
FOTOGRAFIES I MATERIAL AUDIOVISUAL
ACCÉS A REUNIONS AMB LES EMPRESES PARTICIPANTS

Informació de contacte*Camp necessari